Skip to main content

Chloroprofam – czym go zastąpić?

Producenci ziemniaków przeżyli prawdziwą rewolucję na przełomie 2019/2020 roku. W tym okresie Komisja Europejska podjęła decyzję o zakazie stosowania chloroprofamu, a także kilku innych substancji popularnych w rolnictwie. Producenci rolni musieli szybko przestawić się na inne metody utrzymywania żywności w dobrej kondycji. Szczególnie duże zmiany czekały producentów ziemniaków. Dla wielu z nich chloroprofam  (znany także jako chlorprofam) stanowił jedyną substancję na zapobieganie kiełkowaniu bulw w czasie przechowywania. Warto wiedzieć, jak obecnie wygląda ograniczanie kiełkowania ziemniaków i jakie substancje okazują się najskuteczniejsze.

 

Czym jest chloroprofam?

 

Chloroprofam należy do herbicydów, czyli substancji powszechnie wykorzystywanych do zwalczania chwastów lub ograniczania rozrostu roślin. Przeznaczeniem chloroprofamu stało się zapobieganie kiełkowaniu bulw ziemniaka. Zastosowanie chloroprofamu w przechowalniach ziemniaków miało na celu eliminację nowo powstałych kiełków lub prewencję przed ich powstawaniem. Dzięki temu magazynowane ziemniaki mogły zachować świeżość i wartości odżywcze aż do następnego sezonu. Chlorprofam wymagał określonych warunków w magazynie. Należało ograniczyć wilgotność, a temperatura powietrza musiała przekraczać 8 stopni.

biox-m andermatt

Dlaczego chloroprofam został wycofany?

 

Analizując bezpieczeństwo sposobów ograniczających kiełkowanie ziemniaków, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ujawnił ryzyko zaburzeń hormonalnych u człowieka na skutek nadmiernej absorpcji chloroprofamu przenikającego do pożywienia. Zapobieganie kiełkowania bulw należało odtąd prowadzić w odmienny sposób. Rolnicy szukający alternatywnych, równie skutecznych substancji, skierowali się w stronę produktów naturalnych, wyróżniających się uniwersalnym zastosowaniem. Koniecznością biznesową stało się znalezienie produktu umożliwiającego zastosowanie w produkcji konwencjonalnej i ekologicznej. Zapobieganiu kiełkowaniu bulw w trakcie przechowywania towarzyszy nie tylko aspekt efektywności, lecz także konieczność dostosowania technologii do nowych regulacji europejskich.

 

Zapobieganie kiełkowaniu bulw ziemniaka – biox-m® jako najlepsza alternatywa dla chloroprofamu

 

Starając się zapobiec kiełkowaniu bulwy ziemniaka, warto zapoznać się z naturalnym preparatem biox-m®, stworzonym na bazie oleju z mięty zielonej. O jego atrakcyjności świadczy fakt, że biox-m® może być stosowany w każdego rodzaju magazynach. biox-m® to substancja do użytku w technice zamgławiania. Aerozolowanie na gorąco pozwala preparatowi dotrzeć do każdego ziemniaka na danej przestrzeni, skutecznie zapobiegając kiełkowaniu bulw. Jedynym wymogiem dla magazynu pozostaje konieczność wyposażenia go w system wewnętrznej cyrkulacji powietrza. biox-m® należy aplikować w ciągu pierwszych czterech tygodni od zmagazynowania ziemniaków. Efektem staje się produkt wolny od kiełkowania, o długiej przydatności do spożycia. biox-m® nie tylko wypełnił lukę po chloroprofamie, lecz przewyższył go pod względem łatwości aplikacji, skuteczności i braku negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów.