Skip to main content
 

Elastyczny i przyszłościowy regulator wzrostu - biox-m®

Zastosowanie we wszystkich rodzajach magazynów

 

Bioinsektycydy

Naturalne mikroorganizmy do zwalczania
szkodników upraw.

 

Biofungicydy

Naturalne substancje chroniące tkanki
roślinne przed patogenami.

1
1

Andermatt Polska

Zdrowa żywność i zdrowe środowisko, dla wszystkich

Misja i wizja

Celem Andermatt jest znalezienie biologicznych alternatyw dla konwencjonalnych chemiczno-syntetycznych pestycydów, środków zwalczających szkodniki oraz nawozów i udostępnienie ich szerokiemu gronu odbiorców.

Dla zdrowej żywności i zdrowego środowiska.

Partnerstwo z klientem

Nasz cel: zadowolenie klienta

 • Ofertą, obsługą i serwisem inspirujemy klientów
 • Nawiązujemy bliski kontakt z konsumentem końcowym
 • Naprawdę rozwiązujemy problemy
 • Możesz na nas polegać

Spojrzenie całościowe

Nasz cel: korzyść dla społeczeństwa

 • Współpracujemy z jednostkami certyfikującymi i urzędami
 • Bardzo ważne są dla nas trwałe relacje z naszymi dostawcami
 • Nieustannie poprawiamy nasze wyniki w zakresie ochrony środowiska
 • Przestrzegamy przepisy prawa a aspekty środowiskowe uwzględniamy we wszystkich podejmowanych decyzjach

Przedsiębiorczy pracownicy

Nasz cel: satysfakcja pracowników

 • Stawiamy na osobistą odpowiedzialność i inicjatywę
 • Traktujemy się wzajemnie kulturalnie i z szacunkiem
 • Informujemy z otwartością i wyznaczamy jasne cele
 • Cenimy regularne szkolenia i ciągłe pogłębianie wiedzy
 • Umożliwiamy pracownikom udział w podejmowaniu decyzji oraz dostęp do udziałów w firmie
 • Zapewniamy bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia na stanowisku pracy
uprawa ziemniaków

Solidna baza finansowa

Nasz cel: dobre wyniki w biznesie

 • Gwarantujemy ciągłe innowacje dzięki szerokim kontaktom w branży związanej z badaniami i rozwojem produktów ekologicznych
 • Uprawiamy politykę ciągłych reinwestycji w firmę
 • Nasza działalność obejmuje wiele zróżnicowanych segmentów rynku
 • Stale się doskonalimy
Nota Aplikacyjna

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.