Skip to main content

Przechowywanie ziemniaków – prawidłowe magazynowanie ziemniaków

Jak prawidłowo przechowywać ziemniaki?

 

Gospodarstwa rolne zajmujące się uprawianiem ziemniaków muszą zapewnić odpowiednie warunki do przechowywania zbiorów. Długie magazynowanie tych warzyw wiąże się z ryzykiem spadku ich jakości. Niewłaściwe magazynowanie przez dłuższy czas wpływa na pogorszenie się ich wyglądu, barwy czy smaku. Przechowywanie ziemniaków wymaga optymalnych warunków pod względem temperatury oraz wilgotności powietrza. W ten sposób zmniejsza się ryzyko wystąpienia tzw. chorób przechowalniczych czy nadmiernej utraty wody. Tysiące lat rozwoju rolnictwa pozwoliło na opracowanie wielu skutecznych sposobów przechowywania ziemniaków. Wciąż jednak powstają coraz to nowsze rozwiązania, zmieniają się też pewne zalecenia. W tym artykule postaramy się pokrótce przybliżyć aktualną wiedzę, która znacznie ułatwi pracę w gospodarstwie.

 

przechowywanie ziemniaków

Ile wynosi optymalna temperatura przechowywania ziemniaków?

 

Obecnie wielu rolników wciąż składuje ziemniaki w kopcach lub piwnicach. Zapewnienie w takich miejscach odpowiednich warunków to jednak spore wyzwanie. Dlatego współcześnie coraz częściej spotyka się specjalne magazyny, w których można łatwiej kontrolować temperaturę przechowywania ziemniaków oraz wilgotność powietrza. W przypadku kopca trzeba zadbać o właściwie usytuowanie oraz uformowanie. Miejsce to powinno być suche, równe, a także delikatnie wzniesione. Zaleca się maksymalną szerokość 1,5 metra i nie więcej, niż 1 metr wysokości. Po przesypaniu ziemniaków przykrywa się je warstwą słomy, a następnie ziemi, zostawiając otwór pełniący funkcję wentylacji.

Ten sposób sprawdza się w przypadku ziemniaków wykopywanych jesienią, których okres składowania przypada głównie na zimę. Popularne jest także przechowywanie ziemniaków w piwnicach lub pomieszczeniach gospodarczych. Wówczas należy zadbać o zminimalizowanie ryzyka występowania wilgoci, szczególnie zabezpieczyć przed przesiąkaniem wody gruntowej, a także zapewnić wentylację. Bez względu na sposób składowania, temperatura przechowywania ziemniaków nie powinna przekraczać 10°C, natomiast wilgotność powietrza musi utrzymywać się na poziomie 90-95%. Ważne jest także wietrzenie pomieszczenia przez co najmniej dwie godziny na dobę.

przechowywanie ziemniaków w magazynie

Czy jest możliwe przechowywanie ziemniaków w chłodni?

 

Ziemniaki to warzywa, które mogą być długo przechowane, ale nie służy im ani zbyt wysoka, ani zbyt niska temperatura. W przypadku przechowywania ziemniaków w chłodni trzeba pamiętać o utrzymaniu plusowej temperatury. Jeśli spadnie do poziomu 0°C, skrobia zawarta w bulwach zmieni się w cukier, a warzywo nabierze wtedy bardzo słodkiego smaku, przez co znacząco zmniejszają się możliwości jego wykorzystania. Natomiast magazynowanie ziemniaków w minusowej temperaturze powoduje czernienie warzyw, które w ogóle nie będą już nadawać się do spożycia. W związku z tym zaleca się, aby przechowywanie ziemniaków w chłodni odbywało się przynajmniej w temperaturze 2°C, chociaż w przypadku ziemniaków jadalnych lub przeznaczonych do przetwórstwa spożywczego nie powinno się schodzić poniżej 4°C.

 

Ile może trwać magazynowanie ziemniaków?

 

Zapewnienie warzywom optymalnych warunków nie chroni ich całkowicie przed utratą jakości, a jedynie spowalnia ten proces. Jednak trzymanie się opisanych wyżej zasad pozwala na przechowywanie ziemniaków przez okres około ośmiu miesięcy – nieco krócej dla tych przeznaczonych do sadzenia, trochę dłużej dla trafiających do przetwórstwa. Większość rolników decyduje się na dodatkowe zabezpieczenie zbiorów przed degradacją produktu. Należą do nich przede wszystkim wyposażenie obiektów w urządzenia techniczne do kontrolowania atmosfery, agregaty chłodnicze, wentylatory itd.  Do największych problemów występujących podczas przechowywania ziemniaków należy kiełkowanie. Uaktywnienie tego procesu zwiesza ilość ubytków masy zmagazynowanych ziemniaków. Można tego jego uniknąć, stosując specjalne środki. Należy jednak w tym miejscu wspomnieć, że wiele substancji zostało zakazane przez Komisję Europejską. Na szczęście, w ich miejsce powstają nowe, innowacyjne metody, jak zamgławianie z użyciem biox-m®. To nowoczesny produkt oparty na naturalnych składnikach, dzięki którym zmniejsza się ryzyko kiełkowania podczas magazynowania ziemniaków, a jednocześnie nie pozostawię pozostałości w bulwach.