Skip to main content

Regulatory wzrostu i rozwoju roślin

Rolnictwo uprawiane na masową skalę boryka się z wieloma problemami, które stanowią przedmiot badań naukowców. Jedną z najważniejszych przyczyn ograniczenia plonów stanowi zjawisko wylegania, polegające na pochyleniu się zboża u jego podstawy lub na odcinku międzywęźla. Przyczyn wylegania można poszukiwać w czynnikach meteorologicznych, agrotechnicznych i genetycznych. O ile na te pierwsze nie mamy większego wpływu, o tyle współczesna agrotechnika i badania chemiczne plonów dostarczają skutecznych narzędzi i preparatów stymulujących wzrost roślin i ułatwiających im adaptację do zmiennych uwarunkowań środowiskowych. Firma Andermatt dostarcza rolnikom naturalne stymulatory wzrostu roślin, stające w opozycji do syntetycznych morfaktyn lub innych substancji egzogennych. Przyświeca nam cel budowy fundamentów pod zrównoważone rolnictwo. Drogą do jego osiągnięcia pozostaje wytwarzanie naturalnych produktów, pozbawionych czynników ryzyka dla zdrowia konsumentów. Regulatory wzrostu i rozwoju roślin spełniają kluczową funkcję w poprawie plenności, wynikającej z kontroli nad pokrojem zbóż. Przygotowaliśmy dla rolników serię preparatów regulujących i stymulujących wzrost roślin, dzięki którym współczynnik plonowania osiągnie znacznie wyższe wartości. Naturalne stymulatory i regulatory wzrostu roślin to bezpośredni efekt rozwoju dziedziny agrotechniki, dostrzegającej potrzebę badań nad metodami niechemicznymi.

 

Czym są naturalne stymulatory i regulatory wzrostu dla rośliny uprawnych?

Konsekwencją nadmiernego wykorzystywania agrochemikaliów staje się coroczne obniżanie ich skuteczności i niekorzystny wpływ na warunki glebowe. Naturalne regulatory wzrostu i rozwoju roślin pozwalają wyłamać się z utartych schematów, stanowiąc kluczowy element programów ochrony plonów. Proponowane przez nas stymulatory i regulatory wzrostu roślin opierają się na składnikach występujących w naturze, charakteryzujących się bogactwem mikroelementów wpływających na szereg procesów rozwojowych u roślin uprawnych. Inhibitory wzrostu roślin to specyficzna grupa produktów stworzonych w celu ograniczenia zjawiska wylegania. Preparaty Andermatt w kategorii inhibitorów skupiają się na obniżeniu wysokości rośliny i jednoczesnym wzmocnieniu struktury źdźbła. Zboża zyskują dzięki temu zdolność opierania się silnym podmuchom wiatru i opadom deszczu, a ich korzenie główne, boczne i przybyszowe obejmują większą powierzchnię. Regulatory wzrostu (znane również jako retardanty lub skarlacze) mają zauważalny wpływ na przekazywanie sygnałów metabolicznych w organizmie rośliny, poprawiając zdolność przyswajania mikro- i makroelementów z gleby. Stymulatory wzrostu roślin są natomiast odpowiedzialne za stworzenie roślinom korzystnego środowiska do osiągnięcia pełnego potencjału plonotwórczego. W asortymencie Andermatt znajdziecie Państwo produkty wspomagające przyrost masy, eliminujące szkodliwe drobnoustroje, oraz poprawiające zdolności regeneracyjne. Należy do nich m.in. preparat biox-m®, będący inhibitorem kiełków ziemniaka. Oferta firmy Andermatt na preparat biox-m® umożliwia bezstratne przechowywanie w magazynach i łatwą aplikację za pomocą urządzeń do zamgławiania.

 

Stymulatory wzrostu roślin – opłacalność ich stosowania

Rentowność produkcji rolnej pozostaje w ścisłej zależności od współczynnika plonowania, dlatego warto wdrożyć wszelkie metody umożliwiające jego naturalne zwiększenie. Regulatory wzrostu i rozwoju roślin oferowane przez producenta Andermatt sprawdzają się zarówno na wielkopowierzchniowych, jak i małych gospodarstwach rolnych. Stymulatory wzrostu roślin spełniają niezwykle ważną funkcję w procesie budowy odporności roślin na rozmaite stresory biotyczne i abiotyczne, co gwarantuje zdolność przetrwania i rozwoju w danym ekosystemie. Nowoczesne rolnictwo coraz częściej rezygnuje z syntetycznych pestycydów na rzecz rozwiązań opartych o naturalne składniki. Obranie takiego kierunku działań nie tylko generuje daleko idące oszczędności, lecz dokonuje przemodelowania podejścia do produkcji żywności. Konsumenci wymagają zachowania przez producentów wyśrubowanych standardów ekologicznych. Stosując naturalne stymulatory i inhibitory wzrostu roślin z oferty Andermatt, zyskujecie Państwo możliwość pogodzenia celów produkcyjnych z dbałością o ekosystem przyrodniczy i zdrowie społeczeństwa.